Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker

Heliga Familjens Katolska Kyrka i Ovanåker
Kyrkvägen 18 i Ovanåker
Söndag 10 december firas mässa i Ovanåker kl.11.00.

Fredag 15 december är det Eukaristisk tillbedjan kl.17.00, mässa kl.18.00 och därefter Rosenkransbön i Ovanåker.
Lördag 16 december är det reträtt och bikt kl.10-12 för barn och ungdomar och kl.17.00 för vuxna i Ovanåker och efteråt firas lördagsmässa.
Söndag 17 december firas mässa i Ovanåker kl.11.00.

Söndag 24 december firas julmässa i Ovanåker kl.16.30.

Söndag 7 januari firas mässa i Bollnäs kyrka kl.16.30.Bön till Jesus, Maria och Josef
Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den
yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga
hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Höga röster,
buller och rop omger oss. Heliga tystnad i Nasaret, lär
oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår
uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd
och beredda att lyssna till de äkta läromästarna. Lär oss
inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett
ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda
som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är, visa
oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda
och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart,
dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.
Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Nasaret,
låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen
mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som för­ädlar
och berikar. Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget
ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar
på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst
dig, du som genom att bli människa har frälst människans
arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i din
frälsningsplan för världen.
(från Oremus)